Ambulante Gezinsbehandeling

Samen staan we sterk

Is er in uw gezin veel ruzie en dreigt uw gezin uiteen te vallen? Dreigt er een raadsmelding bij geen verbetering van de thuissituatie? Of is een (tijdelijke) uithuisplaatsing nodig..?

 

Praktijk Wolfert in Context is er voor gezinnen die het moeilijk hebben. Reken bij ons op gepaste en professionele hulp. Op een gezinsgerichte aanpak waarbij iedereen op een passende wijze betrokken wordt.

Geweldloos Verzet en Verbindend Gezag

Wij hanteren hierbij de methode van Geweldloos Verzet en Verbindend Gezag en zullen desgewenst hulp inzetten van andere professionals voor de (afzonderlijke) gezinsleden. De hulp richt zich op het verbeteren van de communicatie, het beter begrijpen van elkaar en het terugbrengen van rust, stabiliteit en duidelijkheid binnen uw gezin.

Het gaat om gezinnen waarbij sprake is van een patroon van grensoverschrijdend, sterk ontwijkend en risicovol gedrag (denk aan kinderen die niet meer naar school (willen/durven) gaan, drank/drugs gebruik, veel gamen, onttrekken aan het gezag van ouders, weglopen van huis, agressief zijn tegen ouders of broers/zussen, ernstige angst en dwang, eetstoornissen etc.)

Geweldloos verzet wordt ingezet als het ouderlijk gezag onder spanning staat en ouders zich machteloos voelen over de negatieve spiraal waarin zij zich met hun kind bevinden. De ontwikkeling van hun kind is dan vaak ernstig vastgelopen.

Thuis wordt de methode ingezet door de ouders, dit doen we door:

  • Het vergroten van de ouderlijke aanwezigheid
  • Het voorkomen dat het conflict uit de hand loopt
  • Het toepassen van geweldloze strategische acties.