De contextuele theorie als basis

Stagnatie in de relatie?

Beweegredenen voor Contextuele Therapie.
De contextuele theorie van de internationaal erkende Professor Doctor Ivan Böszörményi-Nagy vormt de basis voor het denken en doen van Praktijk Wolfert in Context. Contextuele Therapie ziet problemen en levensvragen niet los, maar in een context. Een logische houding. Immers, een mens is een sociaal wezen en is verweven in een netwerk van relaties, van gezin tot werk en van school tot kerk. Relaties beïnvloeden ons leven, positief als de relatie gezond is en negatief als de relatie stagneert. Het contextuele gedachtegoed geeft goede mogelijkheden om stagnerende relaties weer op gang te brengen.

Gaat de oorlog ook uit jou?
“Na de winter komt de lente, wordt grijze lucht weer blauw. Maar al ben je uit de oorlog, gaat de oorlog ooit uit jou?” Treffende woorden uit het lied ‘De Speeltuin’ van Marco Borsato. Want leed, verdriet en boosheid worden soms onbedoeld doorgegeven. De kiem van een relationeel probleem dat nu speelt, is soms in het verleden gelegd. Bijvoorbeeld, omdat opa of oma een oorlogstrauma met zich meedroegen. Want dit kan een verstoorde balans in ‘geven en nemen’ in relaties veroorzaken die tot in vele generatie doorwerkt. Om die reden is het belangrijk dat bij stagnerende relaties ook het verleden wordt meegenomen.

Professor Doctor Ivan Böszörményi-Nagy
Gevlucht voor het communisme in Hongarije werd de Hongaarse professor Boszormenyi Nagy zich bewust hoe de ‘bloedband’ doorwerkt in de persoonlijke beleving van rechtvaardigheid, betrouwbaarheid en loyaliteit. Contextuele Therapie is een therapeutische benadering van problemen en levensvragen door deze niet los maar in een context te zien van wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen. Het is een preventieve én herstellende manier van werken in individuele, familie-, gezins- en ook werkrelaties waarin rekening wordt gehouden met afkomst én toekomst.

Wolfert in Context