Het team

Als het praten stopt, ligt de oplossing stil.

   Jasminka Wolfert

Als mens groeien we als we in een respect- en liefdevolle verbinding kunnen staan met anderen en met onzelf. Als we ons gezien, gerespecteerd, gewaardeerd en gesteund voelen door de mensen waarvan we houden, geeft ons dit geestelijke en emotionele (veer)kracht. Het helpt ons ook om met tegenslagen in het leven om te gaan. Om deze redenen is mijn hulp en begeleiding er altijd op gericht de verbinding te zoeken of herstellen in relaties.

In mijn therapeutische begeleiding neem ik naast mijn werk- en opleidingservaringen ook mijn levenservaring mee en de ervaringen die ik zelf heb met een druk en jong gezin.

Van 2003 tot juni 2017 was ik werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming. Ik volgde en volg meerdere opleidingen, cursussen en trainingen. In 2008 ben ik gestart met de opleiding tot Contextueel Therapeut. Na het behalen van het basisdiploma ben ik binnen de Raad voor de Kinderbescherming met deze theorie aan de slag gegaan. Ik heb ouderbijeenkomsten gedaan, waarin gescheiden ouders – wachtend op het raadsonderzoek – psycho-educatie kregen over loyaliteit en wat een (v)echtscheiding betekent voor kinderen. Dit alles om ouders te bewegen de eerste stap richting gezamenlijk ouderschap te zetten.

   Bas Gerdingh

Ik ben Bas Gerdingh en ik verzorg, samen met mijn collega Gerda, voor alle back office activiteiten van Wolfert in Context. Ik doe de opleiding schuldhulpverlening zodat er vanuit Wolfert in Context ook hulp geboden kan worden bij het op orde krijgen en houden van de financiële huishouding. Door de verschillende werkzaamheden heb ik veel plezier in mijn werk!

   Marjan van der Wal

Mijn naam is Marjan van der Wal. Als praktijkmanager mag ik een groeiend team van therapeuten en behandelaren ondersteunen in de dagelijkse praktijk. Wolfert in Context heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en is dit jaar zelfs ISO gecertificeerd. Ik draag mede zorg voor de kwaliteit van onze zorgverlening en dat de diverse processen goed verlopen.  Verder houd ik me bezig met het personeelsbeleid en diverse administratieve en publicitaire taken.  Samen met het team van behandelaren en hulpverleners van Wolfert in Context zet ik me in om de best mogelijke zorg te bieden. Bij ons staat het gezin centraal.

   Hilda Meijer

Mijn naam is Hilda Meijer. Ik ben als GZ-psycholoog betrokken bij Wolfert in Context, zowel voor advies en consultatie voor de professionals als voor kortdurende behandeling van kinderen en/of hun ouders. Wat me aanspreekt in de Contextuele Therapie, is dat de aandacht niet alleen is gericht op problemen van het individu, maar op de mens in samenhang met zijn (gezins)relaties. Het herstellen van verstoorde relaties kan een diepgaand effect hebben op het hele gezin en voorkomen dat problemen doorwerken in volgende generaties.

Naast mijn inzet voor Wolfert in Context ben ik werkzaam bij het Bureau Voor Noordelijke Gemeenten en werk ik als gedragswetenschapper in enkele gebiedsteams. In het verleden ben ik als gedragswetenschapper werkzaam geweest bij de Raad voor de Kinderbescherming en bij de GGZ-Jeugd (Kinnik).

   Erik van der Werf

Ik ben Erik van der Werf, opgeleid als pedagoog en al een geruime tijd werkzaam als professional in de jeugdzorg, als Multidimensionale familie therapeut. In mijn werk, ben ik gericht op het hervinden van kracht en eigenwaarde van mensen die zich in een moeilijke periode bevinden. In mijn werkzaamheden, staat de persoon en zijn omgeving centraal. Mijn werkwijze is persoonlijk, direct en ‘verbindend’.
Ik heb ruime kennis en ervaring met verslavingsproblematiek, agressie en diverse psychopathologie. Daarnaast bied ik gezinsbehandeling, specifiek voor veteranen of actief dienende militairen met trauma gerelateerde klachten.

“Leven doen we niet alleen, maar samen, of in interactie met andere mensen. Denk alleen al aan onze familie, vrienden, klasgenoten, collega’s en buren. In elke fase van ons leven beïnvloeden mensen ons en omgekeerd, zeker ook binnen het gezin”.

   Daphne Sanchez-Infante

Ik ben Daphne Sanchez-Infante en ben opgeleid als sociaal pedagogisch hulpverlener en intensieve ambulante gezinsbehandelaar. Ik heb gaande de jaren veel ervaring opgedaan in het werken met gezinnen, jongeren, psychiatrie en verslavingsproblematiek.

Ik werk vanuit een systeemgerichte en oplossingsgerichte benadering. Dit wil zeggen dat ik mij richt op het individu, het systeem en de daarbij behorende subsystemen en op zoek ga naar de verbindingen en relaties onderling. Daarnaast denk ik graag in mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden en ga ik samen met het systeem/het individu op zoek naar passende oplossingen.

“Werken vanuit empowerment en wederzijds respect kenmerken mijn werkwijze.’

  Sebas Schmidt

Mijn naam is Sebastian Schmidt, ik ben opgeleid als Multi Dimensionale Familie Therapeut en ik werk sinds 2009 in de (jeugd)hulpverlening. Als oud-militair ben ik na een periode van acht jaar bij het Korps Mariniers als pedagoog in de Jeugdzorg aan de slag gegaan.

Mensen helpen weer in hun eigen kracht te komen en gebruik te maken van bestaande, maar ook nieuw aan te leren vaardigheden is voor mij een belangrijk onderdeel in mijn werk. Daarnaast denk ik dat oplossingen niet altijd heel ingewikkeld hoeven te zijn, vandaar mijn motto: “keep it simple”.

“Mijn werkwijze is oplossingsgericht, direct en samenwerkend.’

  Marja Wolfert

Ik ben Marja Wolfert en ik werk al geruime tijd in de ambulante hulpverlening als sociaal pedagogisch- en contextueel hulpverlener.
Ik werk vanuit een ‘no-nonsense’ houding en ik vind het belangrijk om iemand écht te zien en te horen en om daarna samen tot een plan te komen. Ik zie wat er nodig is en ik pak door.

“Mijn werkwijze kenmerkt zich door een praktische insteek, ik neem je bij de hand om tot vooruitgang te komen.’

   Wolfje

Woef,
Ik ben Wolfje en ik ben nu zes maanden oud.  Ik ben druk aan het spelen, tandjes wisselen groeien en leren. Als ik een beetje ouder ben mag ik heel vaak knuffelen met mensen die bij mijn baasjes in de praktijk komen.  Ik hoop dat ik heel veel kinderen en hun papa’s en mama’s een beetje blijer mag maken! Ik ga al vaak mee naar de praktijk dus misschien mag ik je dan wel een high five geven!

Wolfert in Context