Het team

Als het praten stopt, ligt de oplossing stil.

   Jasminka Wolfert

Als mens groeien we als we in een respect- en liefdevolle verbinding kunnen staan met anderen en met onzelf. Als we ons gezien, gerespecteerd, gewaardeerd en gesteund voelen door de mensen waarvan we houden, geeft ons dit geestelijke en emotionele (veer)kracht. Het helpt ons ook om met tegenslagen in het leven om te gaan. Om deze redenen is mijn hulp en begeleiding er altijd op gericht de verbinding te zoeken of herstellen in relaties.

In mijn therapeutische begeleiding neem ik naast mijn werk- en opleidingservaringen ook mijn levenservaring mee en de ervaringen die ik zelf heb met een druk en jong gezin.

Ervaring:
Van 2003 tot juni 2017 was ik werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming. Hier heb ik Beschermingszaken, Gezag & Omgangszaken en Strafzaken gedaan. Verder ben ik een periode zittingsvertegenwoordiger geweest, waarbij ik de raadsrapportages in de rechtbank vertegenwoordigde. Door deze werkervaringen – waarin ik veel gezien en gedaan heb – ben ik professioneel in staat om de regie te nemen. Om stressvolle situaties te stabiliseren en snel tot de kern te komen. Bij de Raad voor de Kinderbescherming heb ik veel ervaring opgedaan met kinderen én ouders. Het stelt me in staat om aan crisismanagement te doen in gezinnen en deze gezinnen ook te begeleiden. Ik ben bekend met de Sociale Kaart en weet hoe ik hulp moet mobiliseren en inzetten. Ik volgde en volg meerdere opleidingen, cursussen en trainingen. In 2008 ben ik gestart met de opleiding tot Contextueel Therapeut. Na het behalen van het basisdiploma ben ik binnen de Raad voor de Kinderbescherming met deze theorie aan de slag gegaan. Ik heb ouderbijeenkomsten gedaan, waarin gescheiden ouders – wachtend op het raadsonderzoek – psycho-educatie kregen over loyaliteit en wat een (v)echtscheiding betekent voor kinderen. Dit alles om ouders te bewegen de eerste stap richting gezamenlijk ouderschap te zetten.

   Hilda Meijer

Mijn naam is Hilda Meijer. Ik ben als GZ-psycholoog betrokken bij Wolfert in Context, zowel voor advies en consultatie voor de professionals als voor kortdurende behandeling van kinderen en/of hun ouders. Wat me aanspreekt in de Contextuele Therapie, is dat de aandacht niet alleen is gericht op problemen van het individu, maar op de mens in samenhang met zijn (gezins)relaties. Het herstellen van verstoorde relaties kan een diepgaand effect hebben op het hele gezin en voorkomen dat problemen doorwerken in volgende generaties.

Naast mijn inzet voor Wolfert in Context ben ik werkzaam bij het Bureau Voor Noordelijke Gemeenten en werk ik als gedragswetenschapper in enkele gebiedsteams. In het verleden ben ik als gedragswetenschapper werkzaam geweest bij de Raad voor de Kinderbescherming en bij de GGZ-Jeugd (Kinnik).

   Erik van der Werf

Ik ben Erik van der Werf, opgeleid als pedagoog en al een geruime tijd werkzaam als professional in de jeugdzorg, als Multidimensionale familie therapeut. In mijn werk, ben ik gericht op het hervinden van kracht en eigenwaarde van mensen die zich in een moeilijke periode bevinden. In mijn werkzaamheden, staat de persoon en zijn omgeving centraal. Mijn werkwijze is persoonlijk, direct en ‘verbindend’.

Erik heeft ruime kennis en ervaring met verslavingsproblematiek, agressie en diverse psychopathologie. Daarnaast biedt Erik gezinsbehandeling, specifiek voor veteranen of actief dienende militairen met trauma gerelateerde klachten.

“Leven doen we niet alleen, maar samen, of in interactie met andere mensen. Denk alleen al aan onze familie, vrienden, klasgenoten, collega’s en buren. In elke fase van ons leven beïnvloeden mensen ons en omgekeerd, zeker ook binnen het gezin”.

   Daphne Sanchez-Infante

Ik ben Daphne Sanchez-Infante en ben opgeleid als sociaal pedagogisch hulpverlener en intensieve ambulante gezinsbehandelaar. Ik heb gaande de jaren veel ervaring opgedaan in het werken met gezinnen, jongeren, psychiatrie en verslavingsproblematiek.

Ik werk vanuit een systeemgerichte en oplossingsgerichte benadering. Dit wil zeggen dat ik mij richt op het individu, het systeem en de daarbij behorende subsystemen en op zoek ga naar de verbindingen en relaties onderling. Daarnaast denk ik graag in mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden en ga ik samen met het systeem/het individu op zoek naar passende oplossingen.

“Werken vanuit empowerment en wederzijds respect kenmerken mijn werkwijze.’

Wolfert in Context