Diane Krafft

   Diane Krafft

Mijn naam is Diane Krafft en ik ben opgeleid als maatschappelijk/sociaal pedagogisch hulpverlener. De afgelopen jaren heb ik veel jeugdigen, jongeren en/of hun gezinnen begeleid richting een goede, veilige en gezonde toekomst.  
Tijdens dit proces vind ik het belangrijk dat iedereen binnen het systeem gezien wordt, dat er wederzijds vertrouwen is en dat de jeugdige en zijn of haar omgeving altijd centraal staat. 

Ik sta hierbij naast het gezin en ik ga voor een positieve samenwerking. 

Wolfert in Context