Gerda Ruyter

Ik heb de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de organisatie van zorg en begeleiding aan kinderen met een speciale ondersteuningsvraag.


Gerda Ruyter
Praktijkmanager

Ik ben Gerda Ruyter en werk als praktijkmanager bij Wolfert in Context. Ik ben verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de Praktijk aan de Geeuwkade en zorg ervoor dat hier de verschillende processen goed draaien. Ik houd me onder andere bezig met het bewaken van de kwaliteit omtrent zorg, het personeelsbeleid en diverse administratieve taken. Ik heb de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de organisatie van zorg en begeleiding aan kinderen met een speciale ondersteuningsvraag. Samen met het team van behandelaren en hulpverleners van Wolfert in Context zet ik me in om de best mogelijke zorg te bieden.

Wolfert in Context