Gezinstherapie

Voor duidelijkheid, stabiliteit en rust.

Is er in uw gezin veel ruzie en dreigt uw gezin uiteen te vallen? Dreigt er een raadsmelding bij geen verbetering van de thuissituatie? Of is een (tijdelijke) uithuisplaatsing nodig..?

 

Praktijk Wolfert in Context is er voor gezinnen die het moeilijk hebben. Reken bij ons op gepaste en professionele hulp. Op een gezinsgerichte aanpak waarbij iedereen op een passende wijze betrokken wordt.

Wij hanteren hierbij de methode van Geweldloos Verzet en verbindend Gezag en zullen desgewenst hulp inzetten van andere professionals voor de (afzonderlijke) gezinsleden. De hulp richt zich op het verbeteren van de communicatie, het beter begrijpen van elkaar en het terugbrengen van rust, stabiliteit en duidelijkheid binnen uw gezin.