MDFT

“MultiDimensionele FamilieTherapie (MDFT) is een intensieve therapie, bedoeld voor jongeren met verschillende problemen. De therapie is gericht op de jongere zelf maar omdat de omgeving van de jongere invloed heeft, worden het gezin, vrienden, school, werk en vrijetijdsbesteding intensief bij de therapie betrokken. MDFT kan uithuisplaatsing voorkomen of verkorten”.

Voor wie
MDFT is een bewezen effectief behandelprogramma voor jongeren en hun gezinnen tussen 12 en 23 jaar die problemen hebben op het gebied van agressie, middelenmisbruik, spijbelen of (crimineel) probleemgedrag vertonen. Om voor MDFT in aanmerking te komen moet een jongere een actieve of een te activeren gezinsband hebben. Hij/zij hoeft niet thuis te wonen, maar moet wel regelmatig contact hebben met zijn/haar ouders of andere familieleden.

De focus van MDFT ligt op het verbeteren van de onderlinge band tussen ouder(s) en jongere. Tot MDFT hoort ook casemanagement en bemoeizorg.

Doel
Doel van MDFT is de jongere te helpen een leven te leiden waarin probleemgedrag verdwijnt of afneemt en bevredigende maatschappelijke participatie mogelijk wordt. De therapeut streeft naar verbetering van het functioneren van de jongere in het gezin, op school of werk en in de buurt, en naar bevordering van leeftijdsadequate vrijetijdsbesteding en gezonde relaties met leeftijdgenoten.

Werkwijze
Het behandelprogramma richt zich op vier kerngebieden (domeinen) in het leven van een jongere: de jongen of het meisje zelf, de ouders, het gezin en externe sociale systemen (verbanden), zoals school, werk en vrije tijd en vrienden.

MDFT is dus gezinstherapie met voelhoorns naar de wereld buiten het gezin. Systeemgericht denken en werken als uitgangspunt!

Het gezin krijgt een vaste therapeut, waarmee intensief contact is. De therapeut heeft wekelijks gesprekken met alle gezinsleden apart en met het hele gezin tegelijk. Ook kunnen andere belangrijke personen of instanties worden betrokken. De gesprekken vinden zoveel mogelijk thuis plaats en de gezinsleden bepalen samen met de therapeut aan welke doelen ze willen werken.

 Hoe lang?
Er zijn drie varianten. Het reguliere MDFT-traject duurt maximaal 6 maanden. MDFT-residentieel is voor gezinnen waarvan het kind tijdelijk niet thuis verblijft en duurt 9 maanden. MDFT-LVB is voor jongeren en/of ouders met een licht verstandelijke beperking en duurt ook 9 maanden.

Erkend en kosteneffectief behandelprogramma
MDFT is een evidence based behandelprogramma. Op basis van uitgebreid onderzoek heeft de Erkenningscommissie Justitiële Interventies MDFT erkend als ‘bewezen effectief volgens sterke aanwijzingen’. Dit is het hoogste niveau waarop de commissie interventies waardeert. MDFT is opgenomen in de databank Effectieve interventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Daarnaast zijn in het tijdschrift “Drug and Alcohol Dependence” de resultaten gepubliceerd van de kosteneffectiviteitsanalyse voor MDFT. Uit deze analyse blijkt dat jongeren die met MDFT behandeld zijn beter in hun vel zitten en minder angstig en depressief zijn en beter in staat zijn terugkerende problemen samen met ouders/verzorgers op te lossen. Hierdoor blijven de maatschappelijke kosten lager omdat kosten van bijvoorbeeld uithuisplaatsingen of detentie voorkomen worden. De kosten van een behandeling met MDFT worden dan ook op lange termijn terugverdiend. Dit zorgt ervoor dat MDFT kosteneffectief is.

Praktisch
Voor MDFT is een verwijzing nodig van een gemeentelijk wijk- en gebiedsteam, Rechtbank Noord-Nederland, (huis)arts of een gecertificeerde instelling. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan op www.wolfertincontext.nl of bel supervisor MDFT Erik van der Werf 0627279107 of Jasminka Wolfert Directeur 0621465147

 Samen sta je sterker.

[/vc_message]

Wolfert in Context