Ouderschapsplan

Niet alleen woorden, maar ook daden.

Een belangrijk onderdeel van het scheidingsproces is het formaliseren van een ouderschapsplan. De rechter wil zien op welke wijze ouders de zorg over hun kinderen verdelen en welke afspraken er zijn gemaakt over de hoofdverblijfplaats, de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken of de omgangsregeling.

Wij kunnen samen met de ouders een ouderschapsplan opstellen als er besloten is om te gaan scheiden of om de relatie te verbreken. Een ouderschapsplan is nodig voor de rechtbank om de scheiding te kunnen uitspreken.

Het traject dat Wolfert in Context u biedt als het gaat om echtscheidingsproblematiek is anders dan het traject van een mediator. Waar een mediator u – als ex-partners – vooral helpt om een ouderschapsplan op te stellen en alle materiele- en financiële zaken zo goed en eerlijk mogelijk van elkaar te scheiden, richt onze praktijk zich meer op het ombuigen van de ex-partner relatie naar een samenwerkingsrelatie op ouderniveau. Natuurlijk hoort het opstellen van het ouderschapsplan hierbij. Maar wij doen dit altijd samen met de ouders. Ook de kinderen mogen hun stem hierin laten horen. Wij helpen de ouders hierbij naar hun kinderen te kijken en luisteren en overleggen zo nodig met de betrokken advocaten. Verder geven we tekst en uitleg en daarmee inzicht in wat een (v)echtscheiding voor kinderen betekent en wat kinderen in de verschillende ontwikkelfases in hun leven nodig hebben. Dit leidt in de meeste gevallen tot een beter resultaat.

Het ouderschapsplan is altijd op maat gemaakt door ouders zelf en zo mogelijk samen met uw kinderen. De therapeut helpt ouders hierbij naar hun kind(eren) te kijken en overlegt zo nodig met de advocaten van ouders.

Wolfert in Context