Contact

Vergoedingen en behandeltarieven

Wolfert in Context is een gecontracteerd zorgaanbieder bij o.a. de gemeente Súdwest Fryslân, Fryske Marren, Leeuwarden, Littenseradiel, de Waadhoeke en Harlingen. Wolfert in Context is gecontracteerd zorgaanbieder vanuit Sociaal Domein Fryslân per 1 januari 2018.

Contact

Om uw vragen te beantwoorden of om een intakegesprek te plannen kunt u contact opnemen met:

E:  info@wolfertincontext.nl

T:  +31615873917 (voor aanmeldingen en algemene informatie tijdens kantoortijden)

Voor spoed: Spoed4Jeugd: 0800-7763345 (0800-SPOED4J) (dag en nacht bereikbaar)

Therapeutisch Gezinscentrum Wolfert in Context                                      Geeuwkade 22, 8601 ER, Sneek 

Adres praktijk Bolsward: It Oerd 7, 8701 LH  Bolsward
(Ingang linkerkant steeg)

Wolfert in Context