Contact

Vergoedingen en behandeltarieven

Wolfert in Context is een gecontracteerd zorgaanbieder bij o.a. de gemeente Súdwest Fryslân, Fryske Marren, Leeuwarden, Littenseradiel, de Waadhoeke en Harlingen. Wolfert in Context is gecontracteerd zorgaanbieder vanuit Sociaal Domein Fryslân per 1 januari 2018.

De behandeltarieven vanuit de gemeente zijn vastgesteld.
Wolfert in Context hanteert voor niet-verzekerde zorg en voor zelfbetalers het tarief van 85,- per uur.

Wolfert in Context hanteert de volgende voorwaarden voor no-show: als de cliënt de sessie korter dan 24 uur van tevoren heeft afgezegd betaalt de cliënt de sessie zelf.

Contact

Om uw vragen te beantwoorden of om een intakegesprek te plannen kunt u contact opnemen met:


Jasminka Wolfert, contextueel therapeut
06 21 465 147
info@wolfertincontext.nl


Bas Gerdingh, manager backoffice
06 15 091 494
bas@wolfertincontext.nl

Voor contracten en andere administratieve zaken

Adres praktijk Bolsward: It Oerd 7, 8701 LH, Bolsward
(Ingang linkerkant steeg)

Adres praktijk Sneek: SBO de Wetterwille, Bredyk 4, Sneek
(Over het plein, ingang links en dan met de lift op trap naar 1e verdieping aan de rechter kant)

Wolfert in Context