Therapie aan kinderen

Omdat ze niet het kind van de rekening mogen zijn.

Als ouders besluiten te gaan scheiden, kan dit voor een kind ook opluchting geven. Omdat hiermee een eind komt aan een periode van onduidelijkheid, spanningen en ruzie. Maar afhankelijk van het karakter kan het kind zich ook zorgen gaan maken doordat het zich vragen gaat stellen, zoals: Hoe komt het met het geld nu papa niet meer thuis woont? Of Kunnen we wel in de woning blijven wonen..? Ook voelen kinderen – naast hun eigen verdriet – de gevoelens van de ouders en andere, betrokken familieleden.

Kinderen kunnen op tal van manieren reageren op de scheiding van hun ouders. Veel voorkomende reacties zijn: stress en spanning, huilerigheid, driftigheid, vermoeidheid, buik- en hoofdpijnklachten, gedragsveranderingen, verminderde schoolprestaties, niet meer thuis willen zijn en dergelijke. Kinderen kunnen ook voor hun ouders gaan zorgen door bijvoorbeeld overduidelijk partij te kiezen voor een van de ouders. Of door hun ouders naar de mond te gaan praten of ze te troosten of ontzien.

Praktijk Wolfert in Context zal ervoor waken dat uw kind in een loyaliteitsconflict terechtkomt. Daarom zal er met respect voor de loyaliteit van het kind richting de ouders gesproken worden. Het uitgangspunt is te allen tijde dat ouders en kinderen het recht hebben op een (vorm) van contact met elkaar. Ook als er geen contact is tussen kinderen en één van de ouders, wordt bekeken op welke wijze het kind z’n loyaliteit richting de afwezige ouder kan uiten. Maar ook of er mogelijkheden zijn om het contact te herstellen.

Wolfert in context