Wachttijd

Wachtlijst Wolfert in Context

Binnen 4 weken na de aanmelding wordt er contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak voor een intake. Er is op dit moment een wachttijd voor behandeling. De snelheid van de start van de behandeling kan afhangen van de hulpvraag. De wachttijd is ongeveer 12 weken. Voor MDFT (Multi Dimensionele Familie Therapie) en IAG (Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling) is momenteel een wachttijd van circa 8 weken. Voor opvoed/perspectiefonderzoek geldt een wachttijd van 20 weken.

Wachttijden  gelden vanaf intakedatum.

Over onze beschikbaarheid wordt u tijdens de intake nader geïnformeerd. 

Datum update: 15-01-2022