Wolfjesgroep

Samen sterker verder…

Wolfje helpt bern te praten oer echtskiedingen – Omrop Fryslân (omropfryslan.nl)

Als ouders gaan scheiden brengt dit veel veranderingen met zich mee. Niet in de laatste plaats voor kinderen. Therapeutisch Gezinscentrum Wolfert in Context heeft in haar aanbod de Wolfjesgroep; een laagdrempelige lotgenotengroep voor kinderen van 7 tot 13 jaar die met scheiding van hun ouders te maken hebben (gehad). Het doel van de bijeenkomsten is onder andere het bieden van een veilige omgeving voor kinderen die behoefte hebben om hun verhaal over de scheiding te kunnen delen en aandacht te hebben voor de emoties die dit met zich meebrengt. De groep biedt ruimte voor uitwisseling en kinderen vinden er steun bij elkaar om te leren omgaan met de scheiding en de nieuwe situatie. Met de kinderen worden vooraf afspraken gemaakt over privacy om zo een veilige omgeving te bewerkstelligen. In deze groep is onze therapiehond Wolfje, een Australian Labradoodle, de verbindende schakel. Ze is lief, biedt gezelschap, troost en vooral veel warmte en blijdschap.

Na het succesvol afsluiten van de eerste groep start er binnenkort een tweede groep. De Wolfjesgroep bestaat uit 8 bijeenkomsten van een uur en vinden wekelijks plaats op een van onze locaties in Sneek, Drachten of Leeuwarden. Het is van 15.30 tot 16.30 uur. De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers en wordt geleid door Jorn Kuiper en Jildau van den Berg. De data van de bijeenkomsten worden om de vakanties heen gepland.

Heb jij of werk jij met één of meerdere kinderen die hier baat bij kan/kunnen hebben? Neem dan contact met ons op via 0615873917. Ook kinderen die nog niet bij ons in zorg zijn kunnen deelnemen aan deze groep. Bel ons gerust vrijblijvend voor meer informatie. Voor de start van de bijeenkomst vindt er een ouderbijeenkomst plaats, waar u kunt kennismaken met de begeleiders en waarin u vragen kunt stellen over de Wolfjesgroep. Voor deelname is een verwijzing van de huisarts of via een gebiedsteam van belang.

De Wolfjesgroep is gebaseerd op de KIES-methode. Die werkwijze is eigen gemaakt door onze organisatie en onze groepsleiders. We doen wat bij ons past en wat passend is voor onze cliënten.

Aanmelden – Wolfert in Context